Medistus® Antivirus

Sugtablett med naturliga, aktiva ingredienser och med en frisk fruktsmak.

Medistus® Antivirus är en medicinteknisk produkt klass IIa ( 0481) med aktiva ingredienser som endast innehåller naturliga, växtbaserade substanser.

De aktiva substanserna i Kistosyn® 200-extraktet skapar en skyddande film över munnens och halsens slemhinnor. Denna skyddande barriär skapar ett fysiskt (mekaniskt) skydd mot virus och bakterier och hindrar dess penetration in i kroppens celler för vidare utveckling.

På grund av den fysiska verkningsmekanismen är resistensutveckling inte möjlig.