Introduktion

Innopharm GmbH

Licensinnehavare och ägare av den tekniska dokumentationen av Medistus® Antivirus sugtabletter tillhör Innopharm GmbH med säte i Österrike.
Under 2018 tog Innopharm GmbH ISO 12385 certifikat vilket gör dem till kvalificerade producenter av medicintekniska produkter.
Produktionen av Medistus® Antivirus sugtabletter görs enligt DIN EN ISO och GMP standards på en läkemedelsfabrik  i Tyskland – som enbart använder sig av noggrant kontrollerade naturliga ämnen.

Den exklusiva rättigheten för global distribution har tilldelats Vitaplus Kft i Ungern, på grund av långvarigt och omfattande nätverk av kommersiella partners. Medistus® Antivirus har introducerats av Vitaplus Kft i såväl europeiska samt utomeuropeiska marknader och nått god distrubition därefter. På Innopharm GmbH’s vägnar är det Vitaplus Kft som representerar varumärket och produkten Medistus® Antivirus på internationella mässor och utställningar. Innopharm GmbH tillhandahåller samtliga kliniska studier och laboratorietester som är nödvändiga för säkerheten och effekten av medicintekniska produkter. Dessutom är Innopharm GmbH ansvariga för produktutveckling och innovation.
Gällande produktutveckling stöds Innopharm GmbH inte bara av sin egen innovationshantering utan också av sin långsiktiga tyska partner inom kvalitetssäkring och produktutveckling. Utöver de befintliga förbindelserna i Tyskland och Österrike är Innopharm GmbH permanent på jakt efter nya affärsrelationer för att förverkliga ytterligare projekt och utveckling.