Infektion i andningsvägarna (förkylning)

En vanlig förkylning är vanligtvis en virusinducerad, akut infektion i de övre luftvägarna. Infektioner i andningsvägarna är en av de mest vanligt förekommande sjukdomarna. En vuxen lider i genomsnitt av två till fem förkylningar om året, medan barn i förskoleålder har fyra till åtta förkylningar om året.

I de flesta fall är infektionerna orsakade av virus och förknippade med liknande symtom: frossa, nysningar, rinnande näsa, hosta och trötthet. Eftersom antibiotika endast fungerar som behandling mot bakteriella infektioner kan de vara ineffektiva vid infektioner av viralt ursprung.

Infektionsrisker (pandemier)

Numera inträffar infektioner av nya virus ofta och de verkar vara oberoende av årstid. Dessa infektioner yttrar sig med feber från 38°C och symtom som halsont, rinnande näsa, hosta, muskel-, led-, eller huvudvärk och diarré.
Riktig influensa måste hanteras separat från andra luftvägssjukdomar relaterade till kyla. Denna infektion är en sjukdom som orsakas av olika typer av influensavirus och skiljer sig från andra andningssjukdomar både i dess epidemiologiska, kliniska egenskaper och även i dess effekter. När  patogenernas sprids förekommer likheter med andra luftvägssjukdomar, eftersom influensaviruset också sprids via luften när redan infekterade individer hostar eller nyser. Men dess spridningshastighet är betydligt högre.

Penetration av virus och bakterier in i kroppen

Infektioner i övre luftvägarna som orsakas av virus eller bakterier leder inte nödvändigtvis till sjukdom om immunsystemet effektivt kan försvara sig mot patogener, eller om patogenerna hindras från inträngning i kroppen genom en barriär.

Huvudmålet för ett virus är att skydda sin egen fortplantning, för vilken den kräver en värdcell. För detta ändamål riktar den sig mot cellerna i munslemhinnan och försöker docka dem. Om viruset lyckas fästa penetrerar det värdcellmembranet och omprogrammerar denna för att främja sin egen fortplantning.

Aktivt försvar mot infektion

Modern forskning har otvivelaktigt visat att infektionspatogener (virus, bakterier och toxiner) dockas till kolhydratstrukturerna hos värdcellmembranen genom sina proteiner baserade på den så kallade nyckellåsprincipen. Denna process förekommer i munnens och halsens slemhinnor. Om denna dockningsprocess lyckas, penetrerar patogenerna värdcellen och börjar föröka sig, som en nyckel som öppnar ett lås.
Lösningen är enkel: vi måste hindra patogenernas dockning till värdcellerna. Den moderna forskningen är i ständig strävan efter ämnen som har sådana potentialer. Mindre studier genomfördes på växtbaserade polyfenolföreningar som underbygger denna så kallade sammandragande effekt.
Växtpolyfenoler och biopolymerer som ansvarar för försvarsfunktionen är rikliga i Kistosyn® 200-extraktet från Medistus® Antivirus. Kistosyn® 200-extraktet bildar en skyddande film över munnen och halsens slemhinnor. Virus, bakterier och andra patogener hindras av denna fysiska barriär – förutsatt att du använder pastillerna förebyggande eller vid de första tecknen på irritation i halsen.