Varför välja Medistus® Antivirus?

Medistus® AntiVirus är en medicinteknisk produkt klass IIa ( 0481) som innehåller en polyfenolrik kombination av örttextrakt. Kistosyn® 200-extraktet innehåller polyfenoler och bildar en skyddande film över munnens och svalgets slemhinnor. Denna skyddande barriär skapar en fysisk (mekanisk) barriär mot virus och bakterier och skyddar mot dess penetration in i kroppens celler för vidare spridning.

På grund av den fysiska verkningsmekanismen är resistensutveckling inte möjlig.

Ökat skydd mot virus och bakterier på platser med hög infektionsrisk