Medistus Antivirus

Medistus® Antivirus

Pastilky s prírodnými účinnými látkami a osviežujúcou ovocnou chuťou

Medistus® Antivirus je nová zdravotnícka pomôcka triedy IIa (0481) s komplexom účinných látok, obsahujúcich rastlinné zložky.

Extrakt Kistosyn® 200 vytvára prostredníctvom svojich prírodných účinných látok na sliznici v ústach a hltane ochranný film. Táto ochranná bariéra vedie k fyzikálnej (mechanickej) ochrane proti vírusom a baktériám spôsobujúcim infekčné ochorenia. Napomáha tak zabrániť ich prieniku do ľudských buniek, ich následnému množeniu a šíreniu. 
Na základe fyzikálneho účinku nedochádza k potenciálnemu rozvoju rezistencie.