Úvod

Innopharm GmbH

Držiteľom licencie a vlastníkom technickej dokumentácie pastiliek Medistus® Antivirus je Innopharm GmbH v Rakúsku.
V roku 2018 získala spoločnosť Innopharm GmbH certifikáciu ISO 13485, vďaka čomu je kvalifikovaným výrobcom zdravotníckych pomôcok. Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchodovanie a distribúcia zdravotníckych pomôcok.
Výroba pastiliek Medistus® Antivirus prebieha podľa noriem DIN EN ISO a GMP vmieste výroby vysoko uznávaného farmaceutického výrobcu vNemecku, za použitia prísne kontrolovaných prírodných látok.
Výhradné práva na celosvetovú distribúciu sú udelené vďaka dlhodobým skúsenostiam a rozsiahlej sieti obchodných partnerov spoločnosti Vitaplus Kft vMaďarsku. Antivirus Medistus® bol predstavený spoločnosťou Vitaplus Kft vmnohých krajinách ako v Európe tak aj mimo nej a úspešne sa tam etablovalSpoločnosť Vitaplus Kft bude v mene spoločnosti Innopharm GmbH reprezentovať ochrannú známku a produkt Medistus® Antivirus na medzinárodných veľtrhoch a výstavách.
Innopharm GmbH poskytuje všetky potrebné klinické štúdie a laboratórne testy, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a účinnosť zdravotníckych pomôcok. Innopharm GmbH je aj naďalej vedúcim vývoja a inovácií produktov.
Čo sa týka vývoja produktov, spoločnosť Innopharm GmbH je podporovaná nielen vlastným inovačným manažmentom, ale tiež jeho dlhodobým nemeckým partnerom v oblasti zabezpečovania kvality a vývoja produktovOkrem existujúcich parterov v Nemecku a Rakúsku spoločnosť Innopharm GmbH neustále vyhľadáva nové obchodné vzťahy pre realizáciu ďalších projektov a vývoja.