Medistus Antivirus

Prečo si vybrať Medistus® Antivirus?

Medistus® Antivirus je nová zdravotnícka pomôcka triedy IIa (  0481) s komplexom účinných látok, obsahujúcich rastlinné zložky. Extrakt Kistosyn® 200 vytvára prostredníctvom svojich prírodných účinných látok na sliznici v ústach a hltane ochranný film. Táto ochranná bariéra vedie k fyzikálnej (mechanickej) ochrane proti vírusom a baktériám spôsobujúcim infekčné ochorenia. Napomáha tak zabrániť ich prieniku do ľudských buniek, ich následnému množeniu a šíreniu.

Na základe fyzikálneho účinku nedochádza k potenciálnemu rozvoju rezistencie. 

Ochrana na miestach s vysokým rizikom nákazy