Tutvustus

Innopharm GmbH

Litsentsiomanik ja Medistus® Antivirus losengide tehnilise dokumentatsiooni omanik on Austria ettevõte Innopharm GmbH.
2018. aastal sai Innopharm GmbH ISO 13485 sertifikaadi, mis teeb ettevõttest meditsiiniseadmete kvalifitseeritud tootja. Ettevõtte peamine tegevus hõlmab meditsiiniseadmete müümist ja levitamist.
Medistus® Antivirus losengide tootmine toimub vastavalt DIN EN ISO ja GMP standarditele Saksamaal kõrgelt tunnustatud ravimitootja tootmisüksuses, kus kasutatakse rangelt kontrollitud naturaalseid tooraineid.
Ülemaailmse müügi ainuõigused on antud Ungaris asuvale Vitaplus Kft-le, millel on pikaajaline kogemus ning laiaulatuslik äripartnerite võrgustik. Vitaplus Kft tutvustas Medistus® Antivirust ka paljudele riikidele Euroopas ja mujal maailmas ning ka seal on toodet edukalt müüdud. Innopharm GmbH-i nimel esindab Vitaplus Kft Medistus® Antiviruse kaubamärki ja toodet rahvusvahelistel messidel ja näitustel. Eestis on Medistus Antivirus müügi ainuõigused antud ettevõttele Biaks OÜ.
Innopharm GmbH tagab vajalikud kliinilised uuringud ja laboriuuringud, mis on olulised meditsiiniseadmete turvalisuse ja tõhususe seisukohalt. Lisaks on Innopharm GmbH tootearenduse ja innovatsiooni eesotsas.
Tootearenduse poole pealt on lisaks Innopharm GmbH-i oma innovatsioonitiimile abiks ka pikaajaline Saksa partner kvaliteedi tagamise ja tootearenduse osas. Lisaks olemasolevatele koostööpartneritele Saksmaal ja Austrias on Innopharm GmbH pidevalt uute ärisuhete otsinguil, et luua ja arendada uusi projekte.