Διανομέας:

Medicair Bioscience Laboratories A.E.

Λαρίσης 10, 15351 Παλλήνη, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 66 69 603

E-mail: info@medicair.co

www.medicairgroup.com

  • web@vitaplus.hu
  • (+36-1) 239-0432
  • H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
  • export@vitaplus.hu