Διανομέας:

Medicair Bioscience Laboratories A.E.

Λαρίσης 10, 15351 Παλλήνη, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 66 69 603

E-mail: info@medicair.co

www.medicairgroup.com

  • web@vitaplus.hu
  • (+36-1) 239-0432
  • H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet
  • export@vitaplus.hu