Εισαγωγή

Innopharm GmbH

Ο κάτοχος της άδειας και ο κάτοχος της τεχνικής τεκμηρίωσης των παστίλιων Medistus® Antivirus είναι η Innopharm GmbH στην Αυστρία.
Το 2018 η Innopharm GmbH έλαβε πιστοποίηση ISO 13485, γεγονός που την καθιστά ειδικευμένο παραγωγό ιατρικών συσκευών. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εμπορία και διανομή ιατρικών συσκευών.
Η παραγωγή των παστίλιων Medistus® Antivirus πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO και GMP στον τόπο παραγωγής ενός πολύ αναγνωρισμένου φαρμακευτικού παρασκευαστή στη Γερμανία που χρησιμοποιεί αυστηρά ελεγχόμενες φυσικές ουσίες.
Τα αποκλειστικά δικαιώματα παγκόσμιας διανομής παρέχονται στην Vitaplus Kft στην Ουγγαρία λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας και του εκτεταμένου δικτύου των εμπορικών συνεργατών. Το Medistus® Antivirus παρουσιάστηκε από την Vitaplus Kft σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στο εξωτερικό και έχει διανεμηθεί με επιτυχία από τότε. Εκ μέρους της Innopharm GmbH είναι η Vitaplus Kft η οποία θα αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα για το προϊόν Medistus® Antivirus σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις.
Η Innopharm GmbH παρέχει όλες τις απαραίτητες κλινικές μελέτες και εργαστηριακές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων της. Επιπλέον, η Innopharm GmbH είναι ο επικεφαλής της ανάπτυξης προϊόντων και της καινοτομίας.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων, η Innopharm GmbH δεν υποστηρίζεται μόνο από το δικό της τμήμα ανάπτυξης, αλλά και από την μακροχρόνια συνεργασία της με τον Γερμανό εταίρο της στη διασφάλιση ποιότητας και ανάπτυξης προϊόντων. Πέρα από τις υπάρχουσες συνδέσεις στη Γερμανία και την Αυστρία, η Innopharm GmbH βρίσκεται μόνιμα στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών σχέσεων για την πραγματοποίηση περαιτέρω έργων και εξελίξεων.