Παστίλιες Medistus® Antivirus

  • Ενεργούν ως ένα προστατευτικό φίλτρο
  • Δημιουργούν ένα φυσικό φραγμό
  • Βοηθούν προληπτικά και στην ανακούφιση της λοίμωξης
  • Ανακουφίζουν από τον βήχα και τον ξηρό βήχα