Γιατί να επιλέξετε το
Medistus® Antivirus?

Οι παστίλιες Medistus® Antivirus ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας IIα ( 0481) περιέχουν ένα σύμπλεγμα ενεργών συστατικών βασισμένο σε φυτικές ουσίες. Το απόσταγμα Kistosyn® 200 σχηματίζει μέσω των φυσικών ενεργών ουσιών του ένα προστατευτικό φίλτρο στο στοματικό και φαρυγγικό βλεννογόνο. Αυτός ο προστατευτικός φραγμός οδηγεί σε ένα φυσιολογικό μηχανισμό προστασίας κατά των ιών και βακτηρίων που προκαλούν αναπνευστικές μολύνσεις, ο οποίος βοηθά στο να παρεμποδίζει τη διείσδυσή τους στα κύτταρα του σώματος και την περαιτέρω τους διάδοση.

Λόγω αυτού του φυσικού αποτελέσματος η ανάπτυξη ανθεκτικότητας δεν είναι δυνατή.

Προστασία σε χώρους με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης