Собственик на сайта

VitaPlus Kft.

Адрес: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21

Регистрационен номер на компанията: 01-09-731420

Телефон: (+36-1) 239-0432

www.vitaplus.hu

Доставчик на хостинг услуга:

Адрес: 1145 Budapest, Varsó u. 31.

Регистрационен номер на компанията: 01-09-462043

Телефон: (+36-1) 222-0500

www.hunetkft.hu